Защита на данните
Филиал Смолян

Изпитни сесии

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

Участници
Право на участие в изпитните сесии имат всички кандидати, притежаващи диплома за завършено средно образование или на които предстои да се дипломират до месец юли 2017 г. Всеки кандидат може да положи кандидатстудентски изпит във всяка от обявените сесии, като в съответното класиране ще участва с най-високия постигнат резултат.

 

Изисквания за участие

  • Регистрация за участие;
  • Спазване на посочените срокове;
  • Заплатена такса за участие;

Регистрация
След заплащане на кандидатстудентската такса, кандидат-студентът се регистрира за участие в кандидатстудентски изпит:

  • В Офис „Проекти и КСК” в сградата на ВСУ – Филиал Смолян;
  • Чрез Националните координатори на ВСУ в страната.

 

Начало на всички кандидатстудентски изпити – 9:00 часа


Срокове:


Есе на общественозначима тема - 05.02., 19.03., 09.04., 06.06.,04 и 25.07., 22.08.2017г. зала №4
Онлайн конкурс на ВСУ – Есе на общественозначима тема - 04.02., 18.03., 08.04., 05.06., 03 и 24.07., 21.08.2017 г. зала №3

Обявяване на резултатите и записване една седмица след датата на изпита

Такса за участие
За участие в кандидатстудентски изпит се заплаща такса в размер на 45 лв. за всеки изпит. Таксата може да се заплати по банков път:

ТБ “УниКредит Булбанк” АД (за студенти от Филиал Смолян)
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG 79 UNCR 7527 1046409213 – в лева

В платежния документ се посочват: Име, презиме, фамилия на кандидата; ЕГН и изрично се изписва: “Такса за участие в кандидатстудентски изпит по …”.

За онлайн конкурсите на ВСУ таксата трябва да се заплати по следната банкова сметка:
Банка: ТБ „Инвестбанк“
BIC: IORTBGSF
IBAN: BG 36 IORT 7377 1005230500
В платежния документ се посочват: Име, презиме, фамилия на кандидата, ЕГН и изрично се изписва: „Такса за участие в online конкурс …“.