Защита на данните
Филиал Смолян

Контакти


Директор

д-р Анелия Пържанова

+359 301 6 77 62

filial.sm@vfu.bg

 

Научен секретар

Проф. д-р Венелин Кафеджиев

+359 301 6 77 63

 

Административен секретар

Невена Попова

+359 301 6 77 61

filial.sm@vfu.bg

 

Фронт Офис:

„Защита на националната сигурност“;„Строителство на сгради и съоръжения“;

Мария Въргова – Димитрова

+359 301 6 77 76

 

„Икономика“;„Международни икономически отношения“;„Финанси и счетоводство“;„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“;„Бизнес Администрация“;„Публична администрация“

Веселина Илчева

+359 301 6 77 70

 

Финансово – счетоводно звено

Добринка Киришева
Тинка Тодорова – Каменарова

+359 301 6 77 68

 

Офис „Проекти и КСК”

Даница Иванова
ас. Екатерина Перпериева

+359 301 6 26 49

+359 301 6 77 69

 

Библиотека

Даница Иванова

+359 301 6 77 71

 

Адрес: 4700 гр.Смолян, ул.”Перелик” №2