Защита на данните
Филиал Смолян

Библиотека

Електронен каталог

Общата площ на библиотеката на Филиала на ВСУ в гр. Смолян е 170 кв. м и се състои от зала – 151 кв. м, хранилище – 11 кв. м и работно помещение за библиотекаря – 8 кв. м.

 

 

Библиотеката е обзаведена и оборудвана по най-съвременни библиотечни стандарти с компютри за студентите и библиотекаря. Компютризираните места са с неограничен достъп до Интернет и връзка с каталозите и картотеките на голяма част от библиотеките в страната.

 

 

Тя се състои от „Заемна за дома”, читалня с 20 работни места за читатели, от които осем са оборудвани с компютри, хранилище за библиотечните материали и стая за работа на библиотекаря.