Защита на данните
Езиков център към ВСУ "Черноризец Храбър"

Езиков център към Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"


Курсове по немски език
Курсовете по немски език предлагат задълбочено изучаване на немската лексика и граматика, както и за развитие на навиците за устна комуникация, четене и писане. Наученото ще ви позволи да се чувствате уверени в използването на езика на Шилер и Гьоте.


Предлагаме обучение за пет нива A1; A2; B1; B2; C1 съгласно Европейската езикова рамка. Всяко ниво е 100 учебни часа, разделено на две части от 50 учебни часа.


След успешно положен финален изпит получавате университетски сертификат, че сте преминали курс за подготовка. Сертификатът съдържа информация за нивото на курса според Европейската езикова рамка и постигнатите резултати.