Защита на данните
Езиков център към ВСУ "Черноризец Храбър"

Езиков център към Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"


Курсове по испански език
Испанският е майчин език на над 500 милиона души в света. Ние предлагаме курсове по ефективна комуникативна методика. Индивидуалният подход, висококвалифицираните преподаватели и съвременните учебни пособия позволяват с лекота изучаването на испански език.


Предлагаме обучение за четири нива A1; A2; B1; B2; съгласно Европейската езикова рамка. Всяко ниво е 100 учебни часа, разделено на две части от 50 учебни часа.


След успешно положен финален изпит получавате университетски сертификат, че сте преминали курс за подготовка. Сертификатът съдържа информация за нивото на курса според Европейската езикова рамка и постигнатите резултати.