Защита на данните
Езиков център към ВСУ "Черноризец Храбър"

Езиков център към Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"


Курсове по английски език
Курсове по общ английски език


Ние използваме ефективни съвременни системи за чуждоезиково обучение на водещи британски издателства, които позволяват да се повиши нивото на владеене на езика, да се преодолее страхът от общуване с англоговорещи, да се прилага наученото в ежедневието.

Предлагаме обучение за пет нива A1; A2; B1; B2; C1 съгласно Европейската езикова рамка. Всяко ниво е 100 учебни часа, разделено на две части от 50 учебни часа.


След успешно положен финален изпит получавате университетски сертификат, че сте преминали курс за подготовка. Сертификатът съдържа информация за нивото на курса според Европейската езикова рамка и постигнатите резултати.
Бизнес английски


Курсът е подходящ както за студенти, така и за работещи в корпоративния сектор. Той предвижда лексика, която се използва в бизнес среда и развива комуникативни умения като презентиране, общуване и участие в срещи. Курсът ще ви помогне да ползвате специализирана литература на английски и да общувате с колеги от чужбина.

Всяко ниво е 30 или 60 (разделено на две части от 30 учебни часа) часа според спецификата на съответния учебник.


След успешно положен финален изпит получавате университетски сертификат, че сте преминали курс за подготовка. Сертификатът съдържа информация за нивото на курса според Европейската езикова рамка и постигнатите резултати.
Юридически английски


Курсът е подходящ както за студенти, така и за практикуващи юристи. Той въвежда специализирана лексика, която ще ви помогнем да използвате с увереност. Практическата насоченост на курса цели овладяваното на умения и знания да се дава правен съвет, да се работи в среда изкисваща сключване на договори, наемане на служители и др.

Всяко ниво е 30 или 60 часа според спецификата на съответната учебна система и програма.

След успешно положен финален изпит получавате университетски сертификат, че сте преминали курс за подготовка. Сертификатът съдържа информация за нивото на курса според Европейската езикова рамка и постигнатите резултати.
Чужд език за професията


Ние предлагаме курсове, които са съобразени с нуждите на вашата професия.

След успешно положен финален изпит получавате университетски сертификат, че сте преминали курс за подготовка. Сертификатът съдържа информация за нивото на курса според Европейската езикова рамка и постигнатите резултати.
Курсове за подготовка за международните сертификати по английски език  • Cambridge English: First (FCE)

  • Cambridge English: Advanced (CAE)

  • Cambridge English: Proficiency (CPE)

  • Business English Certificate (BEC)


Изпитите на Университета Кеймбридж за оценяване на английски език - Cambridge English, са престижни и се приемат от училища, университети, държавни организации и частни компании в цял свят.

Успешното представяне на изпит на Кеймбридж ви носи международно признат сертификат, който показва нивото ви на владеене на английски език.

Продължителност на курса 105 часа (100 присъствени учебни часа и 5 учебни часа пробен изпит)

Цена: 650 лв. + 65 лв.(учебник и работна тетрадка). Таксата за курса може да се внесе на 2 вноски. При записване в следващ курс, курсистите ползват 10% отстъпка.
Индивидуални занятия по английски


Ако вашият график е натоварен и не ви позволява да се включите в група или желаете да изучавате тясно специализирана сфера, ние бихме могли да ви изработим план за индивидуално обучение.