Докторанти

Текущи процедури


Кандидат: СТАНИСЛАВ БОРИСОВ БАЧЕВ
Тема: „Отношенията Европейски съюз-Русия – политика и енергетика в началото на 21 век”
Професионално направление: 3.3. „Политически науки“
Докторска програма „Политология“
Научни ръководители: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Дата на защита: 18.05.2018 г.
Дата на публикуване: 02.05.2018 г.

Автореферат
Рецензия: доц. д-р Иво Николов Стамболийски
Рецензия: доц. д-р Дарина Григорова Григорова
Становище: доц. д-р Георги Чанков Георгиев
Становище: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Становище: доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска

 Кандидат: ЛАЙЛЯ АБЖАНОВНА УТЕНИЯЗОВА
Тема: „Психокорекция на личностни и поведенчески промени при юноши в условия на социално стресиране”
Професионално направление: 3.2 "Психология"
Докторска програма „Педагогическа и възрастова психология“
Научни ръководители: доц. д-р Даниела Иванова Андонова
Дата на защита: 15.05.2018 г.
Дата на публикуване: 30.04.2018 г.

Автореферат
Рецензия: доц. д-р Красимир Кръстев Иванов
Рецензия: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: доц. д-р Даниела Иванова Андонова
Становище: доц. д-р Иван Стоянов Александров

 Кандидат: НЕЛИ ВЕНЦИСЛАВОВА ВАСИЛЕВА
Тема: „Превенция на корупцията в местната власт”
Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"
Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Научни ръководители: проф. д.ик.н. Христо Маринов Иванов
Дата на защита: 10.05.2018 г.
Дата на публикуване: 23.04.2018 г.

Автореферат
Рецензия: доц. д-р Мария Димитрова Великова
Рецензия: проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов
Становище: проф. д.ик.н. Христо Маринов Иванов
Становище: проф. д.ик.н. Севдалина Илиева Димитрова
Становище: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска

 Кандидат: ИВАЙЛО ПЕТРОВ ИВАНОВ
Тема: „Обучението по български танци в училищата по изкуства - проблеми, тенденции и перспективи”
Професионално направление: 8.3 „Музикално и танцово изкуство“
Докторска програма „Хореография“
Научни ръководители: проф. Петър Ангелов
Дата на защита: 13.04.2018 г.
Дата на публикуване: 28.03.2018 г.

Автореферат
Рецензия: проф. д-р Росица Михайлова Йорданова
Рецензия: проф. Николай Стоянов Цветков
Становище: доц. д-р Катя Гинева Кайрякова
Становище: доц. д-р Мария Петрова Кърджиева
Становище: проф. Хикмет Ахмедов Мехмедов