Докторанти

Текущи процедури


Кандидат: Aнар Бахитжановна Валиева

Тема: „Психологически и социални фактори, влияещи върху имиджа на жената-ръководител”

Професионално направление: 3.2„Психология“

Докторска програма „Обща психология“

Научни ръководители: доц. д-р Петър Нешев и проф. д-р Борис Минчев

Дата на защита: 21.11.2017 г.

Дата на публикуване: 06.11.2017 г.




Кандидат: Рафаел Гомел

Тема: „Ефектът на мотивацията на работещите върху връзките между общата Аз-ефикасност, специфичната Аз-ефикасност и представянето в работата”

Професионално направление: 3.2„Психология“

Докторска програма „Социална, организационна и консултативна психология“

Научни ръководители: проф.д-р Валери Стоянов и доц. д-р Даниела Андонова

Дата на защита: 22.11.2017 г.

Дата на публикуване: 06.11.2017 г.




Кандидат: ТАЛ ЯААР-ВАЙСЕЛ

Тема: „ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА КООПЕРИРАНЕ В ПЛАНИРАНЕТО НА ГРАНИЧНИТЕ РАЙОНИ”

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Научен ръководител: Доц. д-р Магдалена Иванова

Дата на защита: 03.11.2017 г.

Дата на публикуване: 16.10.2017 г.




Кандидат: АСКАР АМИРХАНОВИЧ КАРИБАЕВ

Тема: „Усъвършенстване на управлението на развитието на нефтеногазовия отрасъл в Република Казахстан”

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма „Икономика и управление (индустрия)”

Научен ръководител: проф. д-р Павел Георгиев Павлов

Дата на защита: 24.10.2017 г.

Дата на публикуване: 06.10.2017 г.




Кандидат: Лилия Иванова Ботева - Каракулева

Тема: „Джендърни аспекти на мотивационната готовност за учебна дейност”

Професионално направление: 3.2 „Психология“

Докторска програма „Педагогическа и възрастова психология“

Научен ръководител: проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева - Несторова

Дата на защита: 20.10.2017 г.

Дата на публикуване: 03.10.2017 г.




Кандидат: Билегт Баянмунх Бор Санджа

Тема: „ЕТНИЧЕСКИЯТ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНОСТ “

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Научен ръководител: проф. д-р Павел Георгиев Павлов

Дата на защита: 18.10.2017 г.

Дата на публикуване: 03.10.2017 г.