Защита на данните
Докторанти

Текущи процедуриКандидат: ВЕСЕЛИН ТЕНКОВ ТЕНЕВ

Тема: „Депресивни и тревожни разстройства при икономическа криза”

Професионално направление: 3.2 „Психология“

Докторска програма: “Обща психология”

Научен ръководител: проф. д.пс.н. Валери Стоянов и доц. д-р Павлина Петкова

Дата на защита: 31.07. 2018 г.

Дата на публикуване:13.07.2018 г.