Докторанти

Текущи процедури за НС "доктор на науките"


Кандидат: д-р Агнешка Живицка

Тема: "ПРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРИРАНЕТО НА ИЗМЕРВАНИЯТА В ПОЛША ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ В ИКОНОМИКАТА ЗАДАЧИ"

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма „Административно право и административен процес“

Дата на защита: 27.04.2018 г.

Дата на публикуване: 10.04.2018 г.
Кандидат: д-р Збигнев Бялоблоцки

Тема: "АНАЛИЗ НА СТАБИЛНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВАТА В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА"

Професионално направление: 3.3 "Политически науки"

Докторска програма „ Политология“

Дата на защита: 19.04.2018 г.

Дата на публикуване: 03.04.2018 г.