Докторанти

Приключили процедури


Кандидат: д-р Константин Анатолиевич Бабенко

Тема: "ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ВЛАСТНИ ОТНОШЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА"

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма „Административно право и административен процес“

Дата на защита: 15.02.2018 г.

Дата на публикуване: 31.01.2018 г.
Кандидат: проф. д-р Валери Стоилов Стоянов

Тема: “Системен модел за изследване на психичния стрес в организационна среда: нов синтез”

Професионално направление: 3.2. „Психология“

Докторска програма „Социална, организационна и консултативна психология“

Дата на защита: 29.01.2018 г.

Дата на публикуване: 12.01.2018 г.
Кандидат: Дариуш Решко

Тема: „ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СЕКТОРА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ПОЛСКИТЕ ПРОВИНЦИИ”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 30.11.2017 г.

Дата на публикуване: 13.11.2017 г.
Кандидат: д-р Тадеуш Медзеловски

Тема: „ПАЦИФИЗМЪТ В ПОЛША СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА”

Професионално направление: 3.3. „Политически науки“

Докторска програма „Политология“

Дата на защита: 06.10.2017 г.

Дата на публикуване: 21.09.2017 г.
Кандидат: д-р Акълтай Ахмеджанович Касимов

Тема: „МЕРКИ ЗА ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДА В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН: ПРОБЛЕМИ НА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА”

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма „Наказателен процес“

Дата на защита: 06.10.2017 г.

Дата на публикуване: 21.09.2017 г.Кандидат: д-р Пьотр Левандовски

Тема: „ИНТЕРНЕТ ТРАНСПОРТНИ БОРСИ КАТО ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР НА СТОКИ И УСЛУГИ – ПЕРСПЕКТИВА ЗА ПОЛСКИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ”

Професионално направление: 3.8. „Икономика“

Докторска програма „Световно стопанство и МИО“

Дата на защита: 06.10.2017 г.

Дата на публикуване: 21.09.2017 г.Кандидат: д-р Адам Джузеф Мужшински

Тема: „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПЕРМАНЕНТНО ОБУЧЕНИЕ”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 18.08.2017 г.

Дата на публикуване: 02.08.2017 г.Кандидат: д-р Татяна Анатолиевна Чернявска

Тема: „Управление на самодостатъчното развитие на транспортно-комуникационната система на Украйна”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 17.07.2017 г.

Дата на публикуване: 30.06.2017 г.Кандидат: д-р Владимир Григориевич Саенко

Тема: „ Иновативно управление на спортния бизнес в Украйна”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 17.07.2017 г.

Дата на публикуване: 30.06.2017 г.Кандидат: д-р Виктория Степановна Стойка

Тема: „Антикризисно управление на банковата система на Украйна в съвременните условия”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 18.07.2017 г.

Дата на публикуване: 03.07.2017 г.Кандидат: д-р Артем Игоревич Степочкин

Тема: „Управление на устойчивото развитие на националните социално икономически системи”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 04.07.2017 г.

Дата на публикуване: 19.06.2017 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д.ик.н. Христо Маринов Иванов

Рецензия: проф. д.ик.н Красимир Иванов Ениманев

Рецензия: проф. д.ик.н. Севдалина Илиева Димитрова

Становище: проф. д-р Дончо Дончев Конакчиев

Становище: проф. д-р Лидия Стоянова Велкова

Становище: проф. д-р Добринка Петкова Златева

Становище: доц. д-р Снежанка Костадинова Овчарова - КрачуноваКандидат: д-р Вяра Красимирова Славянска

Тема: „Управление на проектни екипи в мултипроектна среда”

 

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма„Социално управление“

Дата на защита: 01.06.2017 г.

Дата на публикуване: 17.05.2017 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д.ик.н. Йосиф Илиев Илиев

Рецензия: проф. д-р Албена Христова Вуцова

Рецензия: доц. д-р Снежанка Костадинова Овчарова - Крачунова

Становище: проф. д-р Величка Иванова Милина

Становище: проф. д.ик.н. Атанас Дамянов Петров

Становище: проф. д.ик.н. Младен Стефанов Велев

Становище: доц. д-р Светла Костадинова Михалева
Кандидат: д-р Володимир Станиславович Котковский

Тема: „Управление на банките чрез кредитно-инвестиционни иновации”

 

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма„Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 18.05.2017 г.

Дата на публикуване: 03.05.2017 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев

Рецензия: доц. д-р Динко Георгиев Динков

Рецензия: проф. д-р Серафим Любомиров Петров

Становище: проф. д-р Камелия Георгиева Стефанова

Становище: проф. д.ик.н. Велчо Георгиев Стоянов

Становище: проф. д.ик.н. Лилия Вълчева Каракашева

Становище: проф. д-р Виктор Тодоров Христов
Кандидат: д-р Мирослав Чиенковски

Тема: „ИКОНОМИЧЕСКО-ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОЛСКИТЕ ЗДРАВНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ КУРОРТИ”

 

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма„Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 18.05.2017 г.

Дата на публикуване: 03.05.2017 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д.ик.н. Христо Маринов Иванов

Рецензия: проф. д.ик.н. Йосиф Илиев Илиев

Рецензия: проф. д.ик.н. Севдалина Илиева Димитрова

Становище: доц. д-р Миглена Петрова Темелкова-Бакалова

Становище: доц. д-р Донка Йотова Иванова

Становище: доц. д-р Генка Иванова Рафаилова

Становище: проф. д-р Светла Генова Ракаджийска-Грънчарова
Кандидат: д-р Надя Георгиева Бояджиева

Тема: „Международните отношения в периода на Студената война”

 

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма „Международно право и международни отношения“.

Дата на защита: 15.05.2017 г.

Дата на публикуване: 30.04.2017 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д-р Емил Георгиев Константинов

Рецензия: проф. дпн Атанас Гочев Гочев

Рецензия: проф. д-р Александър Любомиров Рангелов

Становище: проф. д.ик.н. Анна Манолова Недялкова

Становище: проф. д-р Динко Георгиев Динков

Становище: проф. д-р Благой Никитов Видин

Становище: доц. д-р Кремена Божидарова Раянова

Кандидат: д-р Кшиштоф Чирка

Тема: „Специфика на мениджмънта на човешкия капитал при лица с увреждания в Полша – перспектива на предприятията на свободния трудов пазар”

 

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Дата на защита: 14.10.2016 г.

Дата на публикуване: 29.09.2016 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д.ик.н. Йосиф Илиев Илиев

Рецензия: проф. д-р Иван Величков Иванов

Рецензия:    проф. д-р Серафим Любомиров Петров

Становище: проф. д.ик.н. Христо Маринов Иванов

Становище: проф. д-р Величка Иванова Милина

Становище: проф. д.ик.н. Йоанна Рогожинска - Митрут

доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Кандидат: доц. д-р Анна Александровна Князевич

Тема: „Управление на формирането и функционирането на иновационни инфраструктури на Украйна”

 

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Дата на защита: 29.08.2016 г.

Дата на публикуване: 14.08.2016 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов

Рецензия: проф. д-р Иван Величков Иванов

Рецензия:    проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов

Становище: проф. д-р Тилчо Колев Иванов

Становище: проф. д-р Серафим Любомиров Петров

Становище: проф. д-р Лидия Стоянова Велкова

Становище: проф. д.с.н. Лоретта Петрова Парашкевова
 

Кандидат: професор д.т.н. инж. ик. Николай Иванов Петров
Тема: “НАДЕЖДНОСТТА КАТО ОСНОВЕН ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ ПРИ КИБЕРНЕТИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: Организация и управление на производството (индустрия)
Дата на публикуване: 15.10.2015 г.


Дата на защита: 30.10.2015 г.

 

Кандидат: проф. д-р Красимир Иванов Ениманев
Тема: “ИНФРАСТРУКТУРНА ОСИГУРЕНОСТ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Дата на публикуване: 02.10.2014 г.


Дата на защита: 16.10.2014 г.

Кандидат: проф. Йоана Рогожинска - Митрут
Тема: “ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Дата на публикуване: 02.10.2014 г.

Дата на защита: 17.10.2014 г.

Кандидат: проф. Томаш Воловец
Тема: “СЪВРЕМЕННИ ОТПРАВНИ ТОЧКИ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРОЦЕСЪТ НА ХАРМОНИЗАЦИЯ”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Дата на публикуване: 02.10.2014 г.

Дата на защита: 17.10.2014 г.