Защита на данните
Департамент "Чуждоезиково обучение"

Участие в международни проекти

  • 2005-2010 - "Европейският бизнес – гарант за професионалната пригодност на получаващите висше образование във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър";
  • 2007-2008 – Dolceta;
  • 2007-2008 - Erasmus Intensive Language Courses;
  • 2008-2010 - Адаптивност на работещите в сферата на туризма;
  • 2009-2010 – Лятна квалификационна школа за преподаватели по руски език "Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд";
  • 2011 – Международна лятна квалификационна " "Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд" за студенти специалност "Руска филология".
  • 2012 – Международна лятна квалификационна " "Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд" за студенти специалност "Руска филология".
  • 2012 – LEONARDO DA VINCI PARTNERSHIPS - Development of VET language teachers‘ competences in intercultural training.