Защита на данните
Департамент "Чуждоезиково обучение"

Контакти

Ръководител: проф. д-р Галина Шамонина

ВСУ "Черноризец Храбър", к.к. "Чайка", стая А 343, тел. 052/359-592

email: dceo@abv.bg

Приемен ден: понеделник от 10:00 - 12:00 ч.


Секретар: Миглена Димитрова

тел.: 052/359-593

email: fltdept@vfu.bg, dceo_vfu@abv.bg