Защита на данните
Департамент "Чуждоезиково обучение"

Езикови стажове

От 2005 г. студентите, изучаващи руски език и докторанти от ВСУ преминават ежегоден езиков и научен стаж във водещи руски висши училища (Държавния институт по руски език "Ал. С. Пушкин" в Москва и Санкт-Петербургския държавен университет, Русия).

Стажът включва курс по руски език – 60 часа в групи за начинаещи и напреднали, практика по странознание на Русия, посещение на културни и исторически забележителности.