Защита на данните
Департамент "Чуждоезиково обучение"

Европейска езикова рамка

Специалности - Международни отношения
- Бизнесадминистрация - Мениджмънт на туризма, Международен бизнес мениджмънт, Международни икономически отношения, Финанси и счетоводство (по избор)
Ниво В 2
Езици английски, немски, френски, испански, руски, бизнес английски език
Предимства Възможност за получаване на сертификат за специализирано ниво. Курсове за подготовка.