Защита на данните
Студенти

Държавни изпити и дипломни работи

Документи за явяване на Държавен изпит / Защита на дипломна работа се подават в сектор "Дипломиране и сертифициране", както следва:

 1. Заявление за допускане до държавен изпит / Защита на дипломна работа - подава се онлайн (заявление за дипломиране) или на място в сектор "Дипломиране и сертифициране" в посочения график;
 2. Хорариумна справка - изготвя се от инспектор в сектор "Дипломиране и сертифициране" и се подписва от дипломанта;
 3. Фактура за платена такса за държавен изпит /защита на дипломна работа - представя се на място или се информира за направеното плащане на e-mail: sektor_ds@abv.bg, като се посочват трите имена, факултетен номер и за кой ДИ/ЗДР е заплатената такса;
 4. Студентите от специалностите „Право“, ЗНС и ППООР, представят заверен стаж( студентска книжка или друг документ)
 5. 2 актуални снимки – паспортен формат;
 6. Обходен лист - получава се от сектор "Дипломиране и сертифициране";

Работно време със студенти:

В графика за подаване и подписване на заявление, хорариумна справка и представяне на фактура за ДИ/ЗДР в сектор „Дипломиране и сертифициране” -

От 8:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч.


Извън посочения график:

От понеделник до петък - от 11:00 до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 14:00 ч.При повторно явяване на ДИ / ЗДР, студентът подава само Заявление на място или онлайн и Фактура за платена такса.


Графици за подаване на заявления за допускане до ДИ/ЗДР на пролетна сесия 2018 г.Факултет "Международна икономика и администрация"


 • ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ НА ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ“

 • Катедра "Администрация,управление и политически науки"


  Катедра "Информатика и икономика"


  Юридически факултет


 • ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 • Катедра "Правни науки"


  Катедра "Сигурност и безопасност"

  Конспекти за държавен изпит за специалност "Защита на националната сигурност"


  Kонспект за специалност "Защита на националната сигурност" - ВИПУСК 2015/2016


  Конспекти за специалност "Защита на националната сигурност" - Организация и управление на националната сигурност"


  Конспекти за държавен изпит за специалност "ППООР"  Катедра "Психология"


  Архитектурен факултет


  ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ НА АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ


  Катедра "Архитектура и урбанистика"


  Катедра "Строителство на сгради и съоръжения"


  Катедра "Изкуства"