Студенти

Държавни изпити и дипломни работи

Документи за явяване на Държавен изпит / Защита на дипломна работа се подават в сектор "Дипломиране и сертифициране", както следва:

  1. Заявление за допускане до държавен изпит / Защита на дипломна работа - подава се онлайн (заявление за дипломиране) или на място в сектор "Дипломиране и сертифициране" в посочения график;
  2. Хорариумна справка - изготвя се от инспектор в сектор "Дипломиране и сертифициране" и се подписва от дипломанта;
  3. Фактура за платена такса за държавен изпит /защита на дипломна работа - представя се на място или се информира за направеното плащане на e-mail: sektor_ds@abv.bg, като се посочват трите имена, факултетен номер и за кой ДИ/ЗДР е заплатената такса;
  4. 2 актуални снимки – паспортен формат;
  5. Обходен лист - получава се от сектор "Дипломиране и сертифициране";

Работно време със студенти:

В графика за подаване и подписване на заявление, хорариумна справка и представяне на фактура за ДИ/ЗДР в сектор „Дипломиране и сертифициране” -
02.02.2015 г. - 07.02.2015 г. и 04.03.2015 г. - 07.03.2015 г.

От 8:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч.


Извън посочения график:

От понеделник до петък - от 11:00 до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 14:00 ч.При повторно явяване на ДИ / ЗДР, студентът подава само Заявление на място или онлайн и Фактура за платена такса.


Графици за подаване на заявления за допускане ди ДИ/ЗДР на пролетна сесия 2015 г.Факултет "Международна икономика и администрация"


Катедра "Международна икономика и политика"


Катедра "Администрация и управление"


Катедра "Информатика"


Юридически факултет

Катедра "Правни науки"


Катедра "Сигурност и безопасност"

Конспекти за държавен изпит за специалност "Защита на националната сигурност"

Конспекти за държавен изпит за специалност "ППООР"


Катедра "Психология"


Архитектурен факултет

Катедра "Архитектура и урбанистика"


Катедра "Строителство на сгради и съоръжения"


Катедра "Изкуства"