Защита на данните
Международна академия "Знание и иновации"

Проф. Джордж Вредевелд е професор по икономика, основател и директор на признатия за един от най-добрите в САЩ Икономически център за обучение и изследвания в Университета в Синсинати. В момента ръководи приложни изследвания и икономически проучвания и осигурява анализи за бизнеса, неправителствения сектор и правителствени организации. Едни от най-актуални изследвания на проф. Вредевелд са фокусирани върху факторите, които влияят на регионалното икономическо развитие, в това число образованието, данъчната политика и пазара на труда. Неговите проучвания и анализи често са в помощ на редица правителства при определяне на очакваните икономически ползи от политиките, стратегиите и проектите за развитие, както и при прогнозиране на ефекта на фискалните политики в социален план.
Проф. Вредевелд е консултант на национално ниво в няколко държави по въпроси, свързани с икономическите промени и проблемите на развитието, както и в областта на развиването на икономически познания като основа за успешно лидерство. Той е един от първите преподаватели с международен авторитет, които участват активно в разработването на учебните програми и допринася изключително много за утвърждаването на новия модел на висшето образование в България. От октомври 2011 г. проф. Джордж Вредевелд е "Доктор хонорис кауза на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".