Защита на данните
Международна академия "Знание и иновации"д-р Ричард Макдоналд

Университет “Сейнт Клауд”

Катедра по икономика


Образование:


Доктор по икономика, Университет Бингхемптън, 1991 г.


Бакалавър по Бизнес икономика, Университет Алфред, 1983 г.


Професионален опит:


• Съвет за икономическо образование, старши консултант по програмно
развитие, 2008 – 2011 г.
• Съвет за икономическо образование, Вицепрезидент по програмите, 2006-
2007 г.
• Съвет за икономическо образование, старши сътрудник, 2005-2006 г.
• Университет “Сейнт Бонавентура”, гост-асистент, 2000-2001 г.
• Съвет за икономическо образование на Минесота, временен изпълнителен
директор, 1999-2000 г.
• Университет “Сейнт Клауд”, асистент, Катедра по икономика, 1989 г. - досега
• Нюйоркски държавен университет в Осуего, преподавател, 1988-89 г.
• Нюйоркски държавен университет в Бингхемптън, лектор, 1986-88 г

 

 

Професионални постижения:
• Член на Работна група, Общи държавни стандарти в социалните науки, Съвет
на инспекторите в държавните училища, 2010
• Член на комисия, Социални науки – стандарти по история, Национален съвет
за професионални стандарти в преподаването, 2010
• Член на комисия и автор на научни разработки, Доброволни национални
стандарти по съдържанието в икономическите дисциплини, 2-ро издание, Съвет за
икономическо образование, 2010 • Член на комисия, Национално оценяване на напредъка в образованието по
икономика 2012 Постоянна комисия, 2010 - до сега
• Ръководител на проект, Финансова пригодност за живота, 2-ро издание, Съвет
за икономическо образование, 2008-2011
• Член на комисия и автор на статия, Национално оценяване на напредъка в
образованието по икономика, Комисия по планиране
• Член и Председател на икономическата секция, Комисия по стандартите в
социалните науки, щат Минесота, 2003-04
• Ръководител на проект, Фокус: Разбирането за икономика в гражданското
общество и държавното управление, Съвет за икономическо образование, 2008-09
• Член, Съвет на консултантите по икономика в Минесота, 2008 – досега
• Съавтор, Тримесечен бизнес доклад за района на Сейнт Клауд, 1999 – досега

Почетни длъжности и награди:
• Директор, Национален съвет за икономическо образование, Съвет на
директорите, 2003-06
• Преподавател по икономика на годината, Държавен университет “Сейнт
Клауд”, Студентска асоциация по икономика, 2004 и 2009 г.
• Президент, Национална асоциация на обучителите по икономика, 2001-02