Международна академия "Знание и иновации"

Предстоящи събития

30 май - 1 юни
2017
Гост-лектор:
Проф. д.ист.н. Евгений Кожокин
Заместник-ректор по научната дейност на Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО)