Защита на данните
Международна академия "Знание и иновации"

Експерти и студенти – партньорство за конкурентоспособност - Архив 2013 г.

Университетски прояви

26 април
2013
Семинар "Приложение на продуктите Google AdWords в реална среда"
Станислав Димитров, директор "Маркетинг" в дигитална фирма Hop Online, официален партньор на Google
10-11 май
2013
Лекция "Проблемите в еврозоната и европейската политика"
д-р Диана Попова, ръководител отдел в ЕП, Брюксел
15 май
2013
Публична лекция "Социална психология на наркозависимостта в студентска среда"
проф. д.пс.н. Лариса Цветкова
17-19 май
2013
проф. д.х.к. Джордж Вредевелд и учени от САЩ
16 септември
2013
проф. д-р Лоран Мевил, директор на Института за трансфер на технологии на Женевския университет
октомври
2013
Курс "Електронно управление"
Иван Станев, Директор дирекция "Електронно правителство" към МТИТС
октомври
2013
Майсторски клас "Network Society"
проф. Пийт Комърс, International Association for Development of the Information Society
ноември
2013
Лекция "Иновации в образованието"
ст. н. с. Евгения Сендова, ИМИ, БАН
ноември
2013
Майсторски клас по проблемите на фирменото управление, семейното предприемачество и риск мениджмънта
Съвместно с университет Витен/Хердеке, Германия