Защита на данните
Международна академия "Знание и иновации"

Експерти и студенти – партньорство за конкурентоспособност - Архив 2012 г.

Университетски прояви

14 май
2012
10.15 ч., ВСУ, Централно фоайе
Откриване на "Дни на работодателите 2012" и уъркшоп "Моята кариера 2012"

10.30 – 16.00 ч., ВСУ, Централно фоайе
Уъркшоп "Моята кариера 2012"

14.00 ч., УСК, зала 2
"Базел III - нови изисквания за собствения капитал и ликвидността на банките"
г-н Маркус Крампе, директор "Продажби" на Вестфелише Ландшафт Боденкредитбанк, Мюнстер, Германия
17 май
2012
11.00 ч., Руски център
"Информационно осигуряване на научните изследвания"
проф. д-р Елена Павловска, Представителство на Руската академия на науките в България

14.00 ч., Аула максима
Световна съвременна архитектура
арх. Рюе Нишидзава, архитектурно бюро SANAA, Токио, Япония
23 май
2012
10.00 - 12.00 ч., УСК, зала 1
"Права на човека и основни свободи като ценност на демократичното общество. Ролята на адвоката за тяхното отстояване"
адвокат Михаил Екимджиев, председател на Управителния съвет на Асоциацията за европейска интеграция и права на човека
27–29 май
2012
УСК, зала 1
Майсторски клас "Лидерство в глобална среда. Глобални аспекти на международните икономически отношения"
  • проф. д-р Джордж Вредевелд, директор на Центъра по икономика, обучение и изследвания към университета в Синсинати, САЩ, доктор хонорис кауза на ВСУ "Черноризец Храбър"
  • проф. д-р Джеймс О’Нийл, директор на Центъра по икономическо образование и предприемачество в Университета в Делауеър, САЩ
  • проф. д-р Ричард Макдоналд, департамент "Икономика", университет "Сейнт Клауд", САЩ
Тържествено връчване на сертификати на участниците в майсторския клас.


Факултет "Международна икономика и администрация"

15 май
2012
09.30 ч., УСК, зала 2
Съвременни тенденции в развитието на софтуерните компании
Дискусия с доц. инж. Васил Донев, управител на "Сирма Груп"

11.00 ч., УСК, зала 2
Практически аспекти на управлението на данни
Дискусия с Любомир Овчаров, главен изпълнителен директор на Адастра България

11.00 ч., зала 403
Нестле – повече от кариера
Лилия Паскалева, специалист "Развитие", Нестле Пюрина - Нестле България

12.00 ч., УСК, зала 2
Изграждане на успешно онлайн присъствие - практически решения, технологии и процес на разработка
Милена Костадинова - маркетинг-специалист на "Флат Рок Технолъджи"
16 май
2012
11.00 ч., зала 314
Възможности за реализация в туризма
Дискусия с Жельо Душев, зам.-председател на Варненска туристическа камара и Димитър Дичев, председател на сдружение "Култура и туризъм на Българския Североизток"
17 май
2012
13.00 ч., зала 218
Тенденции в управлението на печатните процеси
Дискусия с Тодор Добрев, управител на фирма "Темпус 2000"
18 май
2012
11.00 ч., зала 103
Корпоративно управление
Дискусия с Даниела Христова, корпоративен секретар и Габриела Джезайрлиян, ръководител отдел Вътрешна администрация, SG Експресбанк

11.00 ч., зала 303
Дейност на фирмата в областта на информационните технологии и възможности за работа
Дискусия с Драгомир Славов, управител на фирма "Цифрови системи"

13.00 ч., УСК, зала 3
Оперативна програма "Конкурентоспособност"
Дискусия с Владимир Бобев, Началник регионално звено - Варна, към главна дирекция "Конкурентна способност и иновации" към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
22 май
2012
10.00 ч., зала 403
Моята банка на бъдещето
Дискусия с Крум Алексиев, Регионален директор – банкиране на дребно, Уникредит Булбанк, регион Варна

11.30 ч., УСК, зала 1
Как да продаваме успешно?
Дискусия с Бойко Проданов, HR мениджър, First Online Solutions

13.00 ч., зала 403
Съвременни аспекти от дейността на БНБ
Дискусия с Ивайло Николов, съветник на управителя на БНБ


Юридически факултет

14 май
2012
10.30 ч., УСК, зала 3
Перспективи в развитието на техническите средства за охрана
Дискусия с ген. д-р Петко Ангелов, Национална асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана

11.30 ч., УСК, зала 3
Съвременните европейски практики по защита на населението в критични ситуации
Дискусия с главен комисар Никола Николов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР
15 май
2012
10.00 – 11.00 ч., Учебна съдебна зала (408)
Принудителните административни мерки по Закона за българските лични документи в контекста на правото на ЕС
Дискусия с Георги Георгиев, старши юрисконсулт в ОД МВР – Варна, възпитаник на ВСУ
17 май
2012
11.00 – 13.00 ч., Учебна съдебна зала (408)
Динамика на търговските дела – икономически аспекти и практически проблеми
Дискусия с Ванухи Аракелян, председател на Окръжен съд - Варна

11.00 – 13.00 ч., зала 410
Полицейски практики. Наказателен процес. Изпълнение на наказания
Дискусия с Росен Желязков, началник на Варненския затвор
19 май
2012
09.00 ч., зала 207
Охранителната дейност в частния корпоративен сектор – практики, факти, обстоятелства
Дискусия с Павел Масов, управител на охранителна фирма "Селена-52", възпитаник на ВСУ
21 май
2012
13.00 ч., зала 221
Работата на организационния психолог – очаквания от мениджъра
Дискусия с Милена Цолчовска, административен директор във фирма "Интерсервиз Узунов", възпитаник на ВСУ
23 май
2012
09.00 ч., Агенция ПАЕЗ, Варна
Ролята на частната индустрия в превенцията и защитата от пожари и бедствия
Дискусия с инж. Стоян Денев, председател на Агенцията за аварийна, пожарна и екологична защита – Варна (ПАЕЗ)
28 май
2012
13.00 ч., зала 221
Система за психологическо тестване "Vienna Test System"
Демонстрация от инж. Николай Маркович, "Елпак" ООД
29 май
2012
14.30 ч., зала 407
Талантите - новата сила
Дискусия с Петър Тодоров - регионален мениджър, Менпауър България


Архитектурен факултет

12-26 май
2012
Двореца – Балчик
Международен уъркшоп "Опазване и ревитализация на архитектурното наследство"
Интензивна програма с основни лектори: проф. д-р арх. Росица Никифорова, ВСУ "Черноризец Храбър"; доц. д-р арх. Красимира Вачева, ВСУ "Черноризец Храбър"; доц. д-р арх. Сергиу Нистор, Университет по архитектура и урбанистика "Йон Минку", Букурещ, Румъния; проф. д-р арх. Микела де Поли и проф. арх. Мария-Киара Тоси, Университет по архитектура, Венеция, Италия;
15 май
2012
09.00 ч., "КСЕЛА България" ООД, Добрич
Клетъчният бетон – съвременният материал с многостранно приложение
Дискусия с инж. Васил Манолов, специалист "Приложна техника" в "КСЕЛА България" ООД
16-19 май
2012
Двореца – Балчик
V Международен студентски пленер, Балчик
Обмяна на образователен опит между преподаватели от държави в Черноморския регион. Гостуващи лектори: проф. д-р арх. Владимир Мако, декан на Архитектурен факултет, Държавен университет, Белград; арх. Юлия Парамонова, Московски архитектурен институт, Русия
17 май
2012
10.00 ч., УСК, зала 2
Необходими компетенции и изисквания към проектантите
Дискусия с Димитър Стефанов, председател на Съюза на архитектите в България, дружество Варна

12.00 ч., УСК, зала 2
Европейски проекти в областта на ВиК и пречистване на води
Дискусия с инж. Диян Златев, управител на фирма ЕТ "Диян Златев 98", възпитаник на ВСУ
18 май
2012
09.00 ч., Аула максима
Ролята на архитекта в административната структура на Община Варна
Дискусия с арх. Петър Йорданов, главен архитект на Община Варна

09.30 ч., Заседателна зала, Ректорат
Кръгла маса по актуалните проблеми на архитектурното образование и японския пример с участието на арх. Рюе Нишидзава

10.00 ч., Аула максима
Докладване на проектите от V Международен студентски пленер, Балчик
21 май
2012
10.00 ч., УСК, зала 2
Тенденции в развитието на модата и бизнеса
Дискусия с представител на модния бранш в България
28 май
2012
14.00 ч.
Фирмен стайлинг и представяне на събития
Уъркшоп със Станимира Янакиева, моден дизайнер в SV Fashion studiо, възпитаник на ВСУ


Университетска библиотека, Департамент "Чуждоезиково обучение" и Руски център

17 май
2012
10.00 ч., Руски център
Ден на научните изследвания и кариерата. Изложба на фирма "Индекс" за руска и западна научна и художествена литература

11.00 ч., Руски център
Научно-методически семинар за докторанти и млади научни изследователи
18 май
2012
10.30 ч., Руски център
"Лицевият летописен свод" – шедьовър на книжовната славянска култура
Представяне на научното факсимилно издание от проф. д-р Елена Павловска, Представителство на Руската академия на науките в България
23-24 ноември
2012
Майсторски клас "Управление на знанието и социално-мрежови инструменти за бизнеса"
д-р Ели Мирон и д-р Гилад Равид от университета Бен-Гурион, Израел